ตัวเกมส์เวอร์ชั่นปกติ สำหรับ Windows 11 [ ลิ้ง 1 ]

ตัวเกมส์เวอร์ชั่นปกติ สำหรับ Windows 11 [ ลิ้ง 2 ]

ตัวเกมส์เวอร์ชั่นปกติ สำหรับ Windows 11 [ ลิ้ง 3 ]

ตัวเกมส์เวอร์ชั่นปกติ สำหรับ Windows 11 [ ลิ้ง 4 ]

--------------------------------------------------------------

ตัวเกมส์เวอร์ชั่นใหม่ V2 ดีที่สุด [ ทรงผมเก่าจะบัค ]