ตัวเกมส์แบบสมบูรณ์ ติดตั้งเล่นได้เลย -> [ ลิ้ง 1 ]

ตัวเกมส์แบบสมบูรณ์ ติดตั้งเล่นได้เลย -> [ ลิ้ง 2 ]

ตัวเกมส์แบบสมบูรณ์ ติดตั้งเล่นได้เลย -> [ ลิ้ง 3 ]

ตัวเกมส์แบบสมบูรณ์ ติดตั้งเล่นได้เลย -> [ ลิ้ง 4 ]

ตัวเกมส์แบบสมบูรณ์ ติดตั้งเล่นได้เลย -> [ ลิ้ง 5 ]

-----------------------------------------------

แพทเสริม [ สำหรับแตกไฟล์ทับ เพื่อแก้ไขตัวเกมส์ ]